อาจารย์มหาวิทยาลัยมือใหม่ สอบถามสไตล์การสอนของอาจารย์มหาลัย ว่าจะสอนโดยใช้สื่ออะไรให้ นศ เรียนรู้ได้มากที่สุด

วิดีโอประกอบการเรียนการสอน ม.๖ ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๕ … รายวิชาภาษาไทย ท ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 … รายวิชาภาษาไทย ท ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 …

สื่อการสอนpowerpointวิชาภาษาไทย

พื้นหลัง PowerPoint ได้รับใบอนุญาตภายใต้ ให้เผยแพร่ ดัดแปลง โดยต้องระบุที่มา three.0 Thailand.

การเรียนการสอนรายวิชา GTP5102 การพัฒนาหลักสูตร (วิ… วิดีโอประกอบการเรียนการสอน ม.๓ ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๕ … วิดีโอประกอบการเรียนการสอน ม.๖ ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๓ …

การศึกษาไทย.com ขอระลึกถึงพระคุณครู และเชิดชูกตัญญูตราบนิรันดร์ กล้วยไม้มีดอกช้า ฉันใด การศึกษาเป็นไป … สื่อการเรียนการสอน และเอกสารประกอบการสอนรายวิชาภาษ… ลิงก์เข้าอบรมออนไลน์ วันครู 2566 คู่มือการเข้าใช้งานอบรมผ่าน ระบบ trainflix อบรมฟรี วันครู ครั้งที่ 67 พ.ศ….

สื่อการสอนpowerpointวิชาภาษาไทย

อบรมออนไลน์ หลักสูตร สร้างสื่อ PowerPoint ด้วย Canva และโต้ตอบได้ด้วย ClassPoint วันที่ 28 พฤษภาคม 2… “ธรรมนัส” คุกเข่า มอบพวงมาลัยไหว้ “ประวิตร” กลับซบ พปชร. การแสดงบทบาทสมมติ เรื่อง ขุนช้างขุนแผน นักเรียนระด… โครงสร้างรายวิชา และแผนการสอน รายวิชาภาษาไทย ท2310…

การพัฒนาบทเรียนออนไลน์เพื่อพัฒนาพัฒนาการเขียนภาษาไทยเชิงสร้า ถามโดย ทัศนีย์ พรมกลิ้ง, 2 ชั่วโมง ago. การเรียนการสอนรายวิชา EDU3101 ภาษาเพื่อการสื่อสารส… ชมรมวิชาการ(วิชาภาษาไทย) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ …

ลิงก์อบรมตลาดนัดที่ 5 คุณค่าทางวัฒนธรรม ในความงดงามของชีวิต ตลาดนัดการเรียนรู้ออนไลน์วังจันทรเกษม เฟส2 วันนี้ 18 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00 น. ขอบคุณความรู่ที่ได้รับ เพื่อนำไปพัฒนาการจัดการเรียนการสอนต่อ… เชิญลงทะเบียนอบรมออนไลน์ ตลาดนัดการเรียนรู้ออนไลน์วังจันทรเกษม เฟส 2 Active Learning วันที่ 5 พฤษภาค… ขอเชิญทำแบบทดสอบออนไลน์ เนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก 5 มิถุนายน โรงเร… ครม.เห็นชอบร่าง พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. การเรียนการสอนรายวิชา EDP3101 และ GTP5108 ภาษาและว…

การพัฒนาบทเรียนออนไลน์เพื่อพัฒนาการเขียนภาษาไทยเชิงสร้่างสรรค์ตามแนวคิดของกิลฟอร์ด สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่2 ถามโดย ทัศนีย์ พรมกลิ้ง, 1 ชั่วโมง ago. การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยียานยนต์ วิชาเชื้อเพลิงและวัสดุหล่อลื่น เรื่องน้ำมันหล่อลื่น โดยการสอนแบบบรรยายด้วยสื่อ PowerPoint. งานวิจัยในชั้นเรียน วิทยาลัยเทคโนโลยียานยนตฺ์สำนักงานคณะกรรมการการส่งเสริมการศึกษาเอกชน กระทรวงศึกษาธิการ.

การแสดงบทบาทสมมติ เรื่อง สามก๊ก ตอนกวนอูไปรับราชกา… สรุปภาพรวมของหน่วยการเรียนรู้ สวัสดี ผมชื่อเฟยเฟย 你好! ระบบ เสียง ในภาษาไทย เสียง เกิดจากลมที่เคลื่อนตัวจากปอดผ่านหลอดลม ลำคอ กล่องเสียง ช่องปาก จมูก เพดาน ลิ้น ฟัน ริมฝีปาก. สมัครแล้วค่ะแต่ให้รออีเมลยืนยัน แต่เข้าไปดูไม่เห็นมีเลยค่ะ เ…

การพัฒนาบทเรียนออนไลน์เพื่อพัฒนาการเขียนภาษาไทยเชิงสร้างสรรค์ ตามแนวคิดขอ ถามโดย ทัศนีย์ พรมกลิ้ง, 2 ชั่วโมง in the past. เชิญคุณครูทุกท่านเข้าร่วมกิจกรรม “ครูผู้อุทิศตนเพื่อการสอน” ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ รับเกีย… ลิงก์แทำแบบประเมินรับเกียรติบัตร ตลาดนัดการเรียนรู้ออนไลน์วังจันทรเกษม ตลาดที่ eight การสอนให้สนุกจากครู… สรุปภาพรวมของหน่วยการเรียนรู้ เรื่อง 中国货币 (สกุลเงินจีน) ช่วงชั้นที่ที่ four ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ครูนาฎหทัย สิทธิบุญ โรงเรียนแกลง“วิทยสถาวร”จังหวัดระยอง. ตลาดนัดการเรียนรู้ออนไลน์วังจันทรเกษม ตลาดที่ 8 “การสอนให้สนุกจากครูที่มีประสบการณ์” วันอังคารที่ 26…